Trudno pisać  o sobie. Szczególnie jeżeli nie ma to być cv. Chwalić się nie wypada,  bo powiedzą: "Chwalipięta!".A wad wymieniać nie ma po co. A jednak  osoba, która trafi na moją stronę powinna wiedzieć kto ją stworzy i  dlaczego. I tu pomógł mi przypadek. Znalazłem tekst, który opisywał  postać Grzegorza Skorupskiego w konkursie Człowiek XXX-lecia Panoramy  Leszczyńskiej. Rozbudowałem go o pewne dodatkowe informacje i oto jest.  :)

Urodzony w 1969r. w Gostyniu. Absolwent Wydziału Historii UAM w Poznaniu; wybrał pracę z młodzieżą w gostyńskiej „Trójce”. Dziś nauczyciel dyplomowany, wielokrotnie nagradzany przez zwierzchników, organ nadzoru oraz Radę Rodziców; doskonały pedagog realizujący się w pracy z uczniem zdolnym jak i młodzieżą trudną. Był nauczycielem  w Szkole Podstawowej nr 3 (której jest absolwentem) i Zespole Szkół Ponagimnazjalnych w Krzywiniu, instruktorem terapii zajęciowej w Środowiskowym Domu Samopomocy (praca z osobami niepełnosprawnymi umysłowo), opiekunem świetlicy środowiskowej i młodzieży w Klubie MIX, zaczynał w pierwszym składzie Życia Gostynia pisząc teksty historyczne. Do końca 2016 roku był nauczycielem w Liceum Ogólnokształcącym oraz w Gimnazjum nr 2, obecnie piastuje funkcję zastępcy burmistrza Gostynia.

W 1998r. po raz pierwszy zostaje wybrany radnym osiągając trzeci wynik w gminie. Jeden z najmłodszych wówczas radnych; przez dwie kadencje wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. W wyborach w 2006 otrzymuje jako radny największą liczbę głosów i obejmuje funkcję przewodniczącego. W VI kadencji był Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, a w kolejnej kadencji 2014-18 ponownie został wybrany Przewodniczącym Rady Miejskiej.

Dążył do zjednoczenia różnych kierunków politycznych prawej strony działając w lokalnym stowarzyszeniu Forum Demokratyczne. Skupiając się na pracy samorządowej konsekwentnie odrzucał propozycje kandydowania do wyższych szczebli politycznych. W latach 2002-2008 jako członek PiS, był orędownikiem współpracy centroprawicy opartej na merytorycznych podstawach, a nie niechęciach osobistych. W wywiadzie do „Przekroju” w 2006r. deklarował dążenia do zawiązania koalicji PO-PiS. Zrezygnował z członkostwa w 2007 roku - obecnie bezpartyjny.

Sfera jego aktywności społecznej jest szeroka: pisał artykuły historyczne w „Życiu Gostynia”, współtworzył lokalny portal, organizował grę miejską i Maraton Pisania Listów Amnesty International, był inicjatorem wprowadzenia przez gminę Gostyń darmowych szczepień dziewczynek przeciw rakowi szyjki macicy. Honorowy krwiodawca odznaczony złotą odznaką. Jest współautorem dwóch opracowań dotyczących gostyńskiej „Trójki” oraz publikacji: „Gostyń dawny i niedawny”(2004),  „Spotkania z przeszłością- Gostyń i okolice” (2009), "Tajemnica domu zacnego Szkota"(2013) oraz "Wędrówki w przeszłość" (2015). W 2013 roku za jeden z artykułów historycznych otrzymał nagrodę Prezydenta RP. W 2016 roku maszynopis powieści "Smak błękitu" otrzymał specjalne wyróznienie w konkursie PWN rozpisani.pl. W 2018 roku "Smak błekitu" otrzymał wyróznienie w konkursie dla najlepszej polskiej miejskiej powieści kryminalnej 2017 roku Festiwalu Kryminalna Piła.

Jest pomysłodawcą Gostyńskiej Gry Miejskiej.

Pasje:

- historia (szczególnie XX wieku),

- muzyka (różna: od Sex Pistols, Misfits, przez Led Zeppelin, Black Sabbath, Pink Floyd po Primus, Pearl Jam, Slayer, SOAD, Soil, Faith No More i okolice Lacrimosa, Black Tape For A Blue Girl, Sade),

- książka (dużo),

- góry.

Joomla templates by a4joomla